Гурабија со бадем

Гурабија со бадем 10% 300гр.
Бар Код: 5310342001661
Пакување: 16/1
Тарифен број:1905 31 99 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета:180cm
Димензија на кутија:385х285х200

 

Гурабија со бадем

Гурабија со бадем 10% 400гр.
Бар Код: 5319991516649
Пакување: 12/1
Тарифен број:1905 31 99 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета:180cm
Димензија на кутија:385х285х200

 

Ванилици  300гр.
Бар Код: 5310342001654
Пакување: 16/1
Тарифен број:1905 31 99 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета:180cm
Димензија на кутија:385х285х200