КОНТАКТ

ДПТУ Екстра ФУДС ДООЕЛ

Булeвар Гевгелија Бр.18

Гевгелија

 

тел: +389 34 215 550
e-mail: 

 

Работно време:
Понеделник – Петок 8 – 16ч

Follow us