Ролери со вкус на портокал 160гр.
Бар Код: 5310342002194
Пакување: 24/1
Тарифен број:1905 90 55 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 80
Висина на палета:224 cm
Димензија на кутија:400х280х190

 

Ролери со вкус на лешник

Ролери со вкус на лешник 160гр.
Бар Код:5310342002170
Пакување: 24/1
Тарифен број: 1905 90 55 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 80
Висина на палета:224 cm
Димензија на кутија: 400х280х190

 

Ролери со вкус на ванила

Ролери со вкус на ванила 160гр.
Бар Код:5310342002187
Пакување: 24/1
Тарифен број: 1905 90 55 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 80
Висина на палета:224 cm
Димензија на кутија: 400х280х190

 

Чоколадо ролери

Ролери со вкус на кафе 160гр.
Бар Код: 5310342002200
Пакување:24/1
Тарифен број: 1905 90 55 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 80
Висина на палета:224 cm
Димензија на кутија: 400х280х190

 

Ролери со малина 160гр.
Бар Код: 5310342002217
Пакување:24/1
Тарифен број: 1905 90 55 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 80
Висина на палета:224 cm
Димензија на кутија: 400х280х190

 

Ролери со вкус на портокал 300гр.
Бар Код: 5310342002248
Пакување:16/1
Тарифен број: 1905 90 55 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета:180cm
Димензија на кутија:385х285х200

 

Ролери со вкус на лешник

Ролери со вкус на лешник 300гр.
Бар Код: 5310342002224
Пакување: 16/1
Тарифен број: 1905 90 55 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета: 180 cm
Димензија на кутија: 385х285х200

Ролери со вкус на ванила

Ролери со вкус на ванила 300гр.
Бар Код: 5310342002231
Пакување: 16/1
Тарифен број: 1905 90 55 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета: 180 cm
Димензија на кутија: 385х285х200

Чоколадо ролери

Ролери со вкус на кафе 300гр.
Бар Код: 5310342002378
Пакување: 16/1
Тарифен број: 1905 90 55 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета: 180 cm
Димензија на кутија: 385х285х200

Ролери со малина 300гр.
Бар Код: 5310342002385
Пакување: 16/1
Тарифен број: 1905 90 55 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета: 180 cm
Димензија на кутија: 385х285х200