SHPTSH Ekstra Fuds SHPKNJP Boulevard “ Gjevgjeli “ nr. 18 Gjevgjeli, është e themeluar më 30.05.2013.

 

Në fillimin e themelimit të vetë shoqata merret me import dhe më 20.11.2017 shoqata hap një degë për prodhimin e ëmbëlsirave ( biskota çaji, torta ) në gjendje e freskët edhe biskota, nën brendit SWEET LAND.

 

Fabrika shtrihet në sipërfaqe nga 680 m². Gjithëashtu fabrika posedon edhe me hapsira e magazinës për magazinimin e prodhimit të gatshëm nga 200 m².

Fabrika gjendet në rr. “ Argir Manasiev “ nr. 18 në Gjevgjeli, në rrugën Gjevgjeli – Qendra e Skiit Kozhuf.

slika-za-nas-1