Срцулино Портокал

Срцулино Портокал 150гр.
Бар Код: 5310342000213
Пакување:12/1
Тарифен број:1806 90 31 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 80
Висина на палета:195cm
Димензија на кутија:385х290х175

Срцулино Кајсија

Срцулино Кајсија 150гр.
Бар Код: 5310342000145
Пакување:12/1
Тарифен број:1806 90 31 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 80
Висина на палета:195cm
Димензија на кутија:385х290х175

Срцулино Мешано овојше

Срцулино Мешано Овошје 150гр.
Бар Код:5310342000015
Пакување:12/1
Тарифен број:1806 90 31 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 80
Висина на палета:195 cm
Димензија на кутија:385х290х175

Срцулино Портокал

Срцулино Портокал 300гр.
Бар Код: 5310342001913
Пакување:12/1
Тарифен број:1806 90 31 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета:180 cm
Димензија на кутија:385х285х200 

Срцулино Кајсија

Срцулино Кајсија 300гр.
Бар Код:5310342001906
Пакување:12/1
Тарифен број:1806 90 31 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета:180 cm
Димензија на кутија:385х285х200

Срцулино Мешано овојше

Срцулино Мешано Овошје 300гр.
Бар Код:5310342001920
Пакување:12/1
Тарифен број:1806 90 31 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 64
Висина на палета:180 cm
Димензија на кутија:385х285х200

Срцулино Портокал

Срцулино Портокал  600гр.
Бар Код: 5310342001777
Пакување:1/1
Тарифен број:1806 90 31 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 240
Висина на палета:110 cm
Димензија на кутија: 290х185х65 /  м3

Срцулино Кајсија

Срцулино Кајсија  600гр.
Бар Код:5310342001760
Пакување:1/1
Тарифен број:1806 90 31 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 240
Висина на палета:110 cm
Димензија на кутија:290х185х65 /  м3

Срцулино Мешано овојше

Срцулино Мешано Овошје 600гр.
Бар Код:5310342001753
Пакување:1/1
Тарифен број:1806 90 31 00
Рок на траење: 12 месеци
Картони на палета: 240
Висина на палета:110 cm
Димензија на кутија: 290х185х65 /  м3